• Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.
Δες το καλάθι αγορών
Μερικό σύνολο:

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

 1. Εισαγωγή
  1.1 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς.
  1.2 Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
  αναλόγως, εάν διαφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών
  αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
  1.3 Εάν εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιήστε
  οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, θα σας ζητήσουμε να συμφωνήσετε ρητά με αυτούς τους όρους
  και προϋποθέσεις.
 2. Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων
  2.1
  Πνευματικά δικαιώματα (γ) 5 χρόνια από την πρώτη δημοσίευση China Sourcing Agents International
  Corporation Limited.
  2.2 Υπό την επιφύλαξη των ρητών διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων:
  (Α) εμείς, μαζί με τους δικαιοπαρόχους μας, κατέχουμε και ελέγχουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και
  άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και το υλικό στον ιστότοπό μας
  δικτυακός τόπος; και
  (Β) όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας
  και το υλικό στον ιστότοπό μας διατηρείται.
 3. Άδεια χρήσης ιστοσελίδας
  3.1
  Μπορείς:
  (Α) προβολή σελίδων από τον ιστότοπό μας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
  (Β) λήψη σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωρινή αποθήκευση σε πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
  (Γ) εκτυπώστε σελίδες από τον ιστότοπό μας για προσωπική και μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση αυτή δεν είναι συστηματική ή υπερβολική ·
  (Δ) ροή αρχείων ήχου και βίντεο από τον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων
  στην ιστοσελίδα μας? και
  (Ε) χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού,
  με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
  3.2 Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το τμήμα 3.1 ή τις άλλες διατάξεις αυτών
  Όροι και προϋποθέσεις, δεν πρέπει να κάνετε λήψη υλικού από τον ιστότοπό μας
  ή αποθηκεύστε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό στον υπολογιστή σας.
  3.3 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για προσωπικούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
  δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για άλλους σκοπούς.
  3.4 Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει
  επεξεργαστείτε ή τροποποιήστε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας.
  3.5 Εκτός εάν έχετε ή ελέγχετε τα σχετικά δικαιώματα στο υλικό, δεν πρέπει:
  (Α) αναδημοσίευση υλικού από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλο
  δικτυακός τόπος);
  (Β) πώληση, ενοικίαση ή υπό άδεια υλικού από τον ιστότοπό μας ·
  (Γ) να εμφανίζει δημόσια οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπό μας ·
  (Δ) εκμεταλλευτείτε υλικό από τον ιστότοπό μας για εμπορικό σκοπό · ή
  (Ε) αναδιανομή υλικού από τον ιστότοπό μας.
  3.6 Παρά το Τμήμα 3.5, μπορείτε να αναδιανείμετε το ενημερωτικό μας δελτίο σε έντυπη μορφή και
  ηλεκτρονική φόρμα σε οποιοδήποτε άτομο.
  3.7 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, σε περιοχές της
  τον ιστότοπό μας ή/και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Μπορούμε, για παράδειγμα,
  αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπο κατά τη συντήρηση διακομιστή ή όταν ενημερώνουμε
  η ιστοσελίδα. Δεν πρέπει να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε ή να προσπαθήσετε να παρακάμψετε ή
  παράκαμψη, τυχόν μέτρα περιορισμού πρόσβασης στον ιστότοπο.
 4. Κατάχρηση ιστότοπου
  4.1
  Δεν πρέπει:
  (Α) χρησιμοποιήστε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο ή πραγματοποιήστε οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί ή μπορεί
  αιτία, ζημιά στον ιστότοπο ή μείωση της απόδοσης,
  διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια της ιστοσελίδας ·
  (Β) χρησιμοποιήστε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλιος ή
  επιβλαβές, ή σε σχέση με οποιοδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή
  επιβλαβής σκοπός ή δραστηριότητα ·
  (Γ) χακάρουμε ή αλλιώς παραβιάζουμε τον ιστότοπό μας ·
  (Δ) διερευνήστε, σαρώστε ή δοκιμάστε την ευπάθεια του ιστότοπού μας χωρίς τον δικό μας
  άδεια;
  (Ε) να παρακάμψετε τυχόν συστήματα ή διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας ή διαδικασίας σε ή
  σχετικά με τον ιστότοπό μας ·
  (φά) χρησιμοποιήστε τον ιστότοπό μας για αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή
  διανομή οποιουδήποτε υλικού που αποτελείται (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε spyware,
  ιός υπολογιστή, δούρειος ίππος, σκουλήκι, καταγραφέας πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλα
  κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή ·
  (Ζ) επιβάλλουν ένα παράλογο μεγάλο φορτίο στους πόρους του ιστότοπού μας (συμπεριλαμβανομένων
  εύρος ζώνης, χωρητικότητα αποθήκευσης και ικανότητα επεξεργασίας) ·
  (H) αποκρυπτογραφήστε ή αποκρυπτογραφήστε τυχόν επικοινωνίες που αποστέλλονται από ή προς τον ιστότοπό μας
  χωρίς την άδειά μας.
  (Θ) διεξάγει συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων
  (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απόξεσης, εξόρυξης δεδομένων, εξαγωγής δεδομένων και
  συλλογή δεδομένων) στον ιστότοπό μας ή σε σχέση με αυτόν χωρίς τη ρητή μας
  γραπτή συγκατάθεση ·
  (Ι) πρόσβαση ή αλληλεπίδραση με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη ή
  άλλα αυτοματοποιημένα μέσα, εκτός από τον σκοπό της μηχανής αναζήτησης
  ευρετηρίαση
  (Ια) χρησιμοποιήστε τον ιστότοπό μας εκτός από τις δημόσιες διεπαφές μας ·
  (μεγάλο) παραβιάζουν τις οδηγίες που ορίζονται στο αρχείο robots.txt για τον ιστότοπό μας ·
  (M) χρησιμοποιήστε δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε άμεση δραστηριότητα μάρκετινγκ
  (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μάρκετινγκ SMS,
  τηλεαγορά και απευθείας αποστολή); ή
  (η) κάνουμε οτιδήποτε παρεμβαίνει στην κανονική χρήση της ιστοσελίδας μας.
  4.2 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για να επικοινωνήσετε με άτομα,
  εταιρείες ή άλλα πρόσωπα ή οντότητες.
  4.3 Πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των δικών μας
  ιστοσελίδα, ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας, είναι αληθινή, ακριβής, τρέχουσα, πλήρης και
  μη παραπλανητικός.
 5. Εγγραφή και λογαριασμοί
  5.1
  Μπορείτε να εγγραφείτε για λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας συμπληρώνοντας και
  υποβολή της φόρμας εγγραφής λογαριασμού στον ιστότοπό μας και κλικ στο
  σύνδεσμος επαλήθευσης στο email που θα σας στείλει ο ιστότοπος.
  5.2 Δεν πρέπει να επιτρέψετε σε κανένα άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό σας για πρόσβαση στο
  ιστοσελίδα.
  5.3 Πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως άμεσα εάν λάβετε γνώση οποιουδήποτε
  μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.
  5.4 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου προσώπου για πρόσβαση στον ιστότοπο, εκτός εάν
  έχετε τη ρητή άδεια του ατόμου να το κάνει.
 6. Στοιχεία σύνδεσης χρήστη
  6.1
  Εάν εγγραφείτε για λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα
  ID χρήστη και κωδικός πρόσβασης.
  6.2 Το αναγνωριστικό χρήστη σας δεν πρέπει να παραπλανηθεί και πρέπει να συμμορφώνεται με το περιεχόμενο
  κανόνες που καθορίζονται στο τμήμα 9 · δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό ή το αναγνωριστικό χρήστη σας για ή
  σχέση με την πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου.
  6.3 Πρέπει να κρατήσετε τον κωδικό σας εμπιστευτικό.
  6.4 Πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως άμεσα εάν λάβετε γνώση οποιουδήποτε
  αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασής σας.
  6.5 Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα στον ιστότοπό μας που προκύπτει από οποιαδήποτε αποτυχία
  για να διατηρήσετε τον κωδικό σας εμπιστευτικό και ενδέχεται να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν απώλειες
  που προκύπτει από μια τέτοια αποτυχία.
 7. Ακύρωση και αναστολή λογαριασμού
  7.1
  Μπορούμε:
  (Α) αναστολή του λογαριασμού σας ·
  (Β) ακυρώστε τον λογαριασμό σας · και/ή
  (Γ) επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας,
  ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.
  7.2 Συνήθως ακυρώνουμε έναν λογαριασμό εάν παραμείνει αχρησιμοποίητος για συνεχή περίοδο
  48 μηνών.
  7.3 Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού σας
  στην ιστοσελίδα της.
 8. Τα δικαιώματά μας να χρησιμοποιούμε το περιεχόμενό σας
  8.1
  Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, "το περιεχόμενό σας" σημαίνει όλα τα έργα και τα υλικά
  (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς σχολίων, κειμένου, γραφικών, εικόνων, ήχου
  υλικό, βίντεο, οπτικοακουστικό υλικό και αρχεία) στα οποία υποβάλλετε
  εμάς ή τον ιστότοπό μας για δημοσίευση, επεξεργασία ή μετάδοση μέσω του δικτύου μας
  ιστοσελίδα.
  8.2 Μας χορηγείτε μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, άδεια χωρίς δικαιώματα
  για χρήση, αναπαραγωγή, αποθήκευση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή του περιεχομένου σας
  σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο.
  8.3 Μας παραχωρείτε το δικαίωμα να υποαδειοδοτήσουμε τα δικαιώματα που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την Ενότητα 8.2.
  8.4 Μας παραχωρείτε το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή για παραβίαση των δικαιωμάτων
  αδειοδοτημένο σύμφωνα με το τμήμα 8.2.
  8.5 Με το παρόν παραιτείστε στο έπακρο από όλα τα ηθικά δικαιώματά σας στο περιεχόμενό σας
  έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία · και εγγυάσαι και αντιπροσωπεύεις όλα αυτά
  άλλα ηθικά δικαιώματα στο περιεχόμενό σας έχουν παραιτηθεί στο μέγιστο βαθμό
  επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  8.6 Μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενό σας στο βαθμό που επιτρέπεται χρησιμοποιώντας την επεξεργασία
  λειτουργικότητα που διατίθεται στον ιστότοπό μας.
  8.7 Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εάν εσείς
  παραβιάσουμε οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων με οποιονδήποτε τρόπο, ή εάν εμείς
  εύλογα υποψιάζεστε ότι έχετε παραβιάσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε
  με αυτόν τον τρόπο, ενδέχεται να διαγράψουμε, να καταργήσουμε τη δημοσίευση ή να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε ή όλο το περιεχόμενό σας.
 9. Κανόνες σχετικά με το περιεχόμενό σας
  9.1
  Εγγυάστε και δηλώνετε ότι το περιεχόμενό σας θα συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους
  και προϋποθέσεις.
  9.2 Το περιεχόμενό σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει κανένα άτομο
  νομικά δικαιώματα και δεν πρέπει να είναι σε θέση να προκαλέσουν νομική δράση εναντίον οποιουδήποτε
  πρόσωπο (σε κάθε περίπτωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο).
  9.3 Το περιεχόμενό σας και η χρήση του περιεχομένου σας από εμάς σύμφωνα με αυτά
  Όροι και προϋποθέσεις, δεν πρέπει:
  (Α) να είναι δυσφημιστικό ή κακόβουλα ψεύτικο ·
  (Β) να είναι άσεμνο ή απρεπές ·
  (Γ) παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικό δικαίωμα, δικαίωμα βάσης δεδομένων, δικαίωμα εμπορικού σήματος,
  δικαίωμα σχεδιασμού, δικαίωμα μεταβίβασης ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ·
  (Δ) παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα εμπιστοσύνης, δικαίωμα ιδιωτικότητας ή δικαίωμα βάσει δεδομένων
  νομοθεσία προστασίας ·
  (Ε) αποτελούν συμβουλές από αμέλεια ή περιέχουν οποιαδήποτε δήλωση αμέλειας ·
  (φά) αποτελούν παρότρυνση για διάπραξη εγκλήματος, οδηγίες για το
  διάπραξη εγκλήματος ή προώθηση εγκληματικής δραστηριότητας ·
  (Ζ) αψηφεί οποιοδήποτε δικαστήριο ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ·
  (H) παραβιάζει τη νομοθεσία περί φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους ή διάκρισης ·
  (Θ) να είναι βλάσφημος?
  (Ι) παραβιάζει τη νομοθεσία περί επίσημων μυστικών ·
  (Ια) παραβιάζει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση οφείλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ·
  (μεγάλο) απεικονίζουν τη βία με σαφή, γραφικό ή χαριστικό τρόπο ·
  (M) να είναι πορνογραφικό, πρόστυχο, υπονοούμενο ή σεξουαλικά σαφές ·
  (η) να είναι αναληθής, ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική ·
  (Ιε) αποτελείται ή περιέχει οποιεσδήποτε οδηγίες, συμβουλές ή άλλες πληροφορίες οι οποίες
  μπορεί να δράσει και μπορεί, αν ενεργήσει, να προκαλέσει ασθένεια, τραυματισμό ή
  θάνατο, ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία ·
  (Π) αποτελούν spam ·
  (Ιζ) να είναι προσβλητικός, παραπλανητικός, δόλιος, απειλητικός, υβριστικός, παρενοχλητικός,
  αντικοινωνική, απειλητική, μισητή, μεροληπτική ή εμπρηστική ή
  (Ιη) προκαλούν ενόχληση, ενόχληση ή άσκοπο άγχος σε οποιοδήποτε άτομο.
 10. Περιορισμένες εγγυήσεις
  10.1
  Δεν εγγυόμαστε ή αντιπροσωπεύουν:
  (Α) την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο δικό μας
  δικτυακός τόπος;
  (Β) ότι το υλικό στον ιστότοπο είναι ενημερωμένο ·
  (Γ) ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς σφάλμα · ή
  (Δ) ότι ο ιστότοπος ή οποιαδήποτε υπηρεσία στον ιστότοπο θα παραμείνει διαθέσιμη.
  10.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε ή όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας,
  και να σταματήσουμε να δημοσιεύουμε τον ιστότοπό μας, ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας χωρίς
  ειδοποίηση ή επεξήγηση · και εκτός από το βαθμό που ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο
  αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή
  άλλη πληρωμή κατά τη διακοπή ή την αλλαγή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ιστότοπου,
  ή αν σταματήσουμε να δημοσιεύουμε τον ιστότοπο.
  10.3 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και υπόκειται στο τμήμα
  11.1, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις που σχετίζονται με το θέμα
  υπόθεση αυτών των όρων και προϋποθέσεων, της ιστοσελίδας μας και της χρήσης της ιστοσελίδας μας.
 11. Περιορισμοί και εξαιρέσεις ευθύνης
  11.1
  Τίποτα σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα:
  (Α) περιορίζουν ή αποκλείουν κάθε ευθύνη για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από
  αμέλεια;
  (Β) περιορίζουν ή αποκλείουν κάθε ευθύνη για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ·
  (Γ) περιορίσει τυχόν υποχρεώσεις με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα
  νόμος; ή
  (Δ) εξαιρούνται οι υποχρεώσεις που ενδέχεται να μην εξαιρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  11.2 Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα 11 και
  αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:
  (Α) υπόκεινται στο τμήμα 11.1 · και
  (Β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή σχετίζονται
  στο αντικείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων
  που προκύπτουν από συμβόλαιο, από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση
  νόμιμο καθήκον, εκτός από την έκταση που προβλέπεται ρητά διαφορετικά στο
  αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
  11.3 Στο βαθμό που ο ιστότοπός μας και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες μας
  ο ιστότοπος παρέχεται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή
  βλάβης οποιασδήποτε φύσης.
  11.4 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί ​​σας για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιοδήποτε γεγονός
  ή γεγονότα πέρα ​​από τον λογικό μας έλεγχο.
  11.5 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί ​​σας για τυχόν επιχειρηματικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένων
  (χωρίς περιορισμό) απώλεια ή ζημία σε κέρδη, εισόδημα, έσοδα, χρήση,
  παραγωγή, αναμενόμενες αποταμιεύσεις, επιχειρήσεις, συμβάσεις, εμπορικές ευκαιρίες
  ή καλή θέληση.
  11.6 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί ​​σας για τυχόν απώλεια ή καταστροφή δεδομένων,
  βάση δεδομένων ή λογισμικό.
  11.7 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί ​​σας για οποιοδήποτε ειδικό, έμμεσο ή επακόλουθο
  απώλεια ή ζημιά.
  11.8 Αποδέχεστε ότι έχουμε συμφέρον να περιορίσουμε την προσωπική μας ευθύνη
  αξιωματικούς και υπαλλήλους και, έχοντας υπόψη αυτό το συμφέρον, αναγνωρίζετε
  ότι είμαστε οντότητα περιορισμένης ευθύνης · συμφωνείτε ότι δεν θα φέρετε κανένα
  αξιώσουμε προσωπικά εναντίον των αξιωματικών ή των υπαλλήλων μας για τυχόν απώλειες
  υποφέρετε σε σχέση με τον ιστότοπο ή με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (αυτό
  φυσικά, δεν θα περιορίσει ή θα αποκλείσει την ευθύνη της οντότητας περιορισμένης ευθύνης
  για τις πράξεις και τις παραλείψεις των αξιωματικών και των υπαλλήλων μας).
 12. Παραβιάσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων
  12.1
  Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μας υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εάν εσείς
  παραβιάσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ή εάν υποπτευόμαστε εύλογα
  ότι έχετε παραβιάσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούμε:
  (Α) στείλτε σας μία ή περισσότερες επίσημες προειδοποιήσεις.
  (Β) να αναστείλει προσωρινά την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ·
  (Γ) σας απαγορεύει οριστικά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ·
  (Δ) αποκλείστε τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.
  (Ε) επικοινωνήστε με οποιονδήποτε ή όλους τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου σας και ζητήστε το
  αποκλείουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας.
  (φά) ξεκινήσει νομική ενέργεια εναντίον σας, είτε για παράβαση της σύμβασης είτε
  σε διαφορετική περίπτωση; και/ή
  (Ζ) αναστολή ή διαγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπό μας.
  12.2 Όπου αναστέλλουμε ή απαγορεύουμε ή αποκλείουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή μέρος αυτού
  στον ιστότοπό μας, δεν πρέπει να προβείτε σε καμία ενέργεια για να παρακάμψετε μια τέτοια αναστολή ή
  απαγόρευση ή αποκλεισμός (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, δημιουργίας ή/και χρήσης α
  διαφορετικό λογαριασμό).
 13. Παραλλαγή
  13.1 Ενδέχεται να αναθεωρούμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κατά καιρούς.
  13.2 Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας μας από
  την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο,
  και παραιτείστε από το παρόν οποιοδήποτε δικαίωμα για το οποίο διαφορετικά θα πρέπει να ειδοποιηθείτε, ή
  για συγκατάθεση, αναθεωρήσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
  13.3 Εάν έχετε δώσει τη ρητή συμφωνία σας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, εμείς
  θα ζητήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτών των όρων και
  συνθήκες; και εάν δεν δώσετε τη ρητή συμφωνία σας στο αναθεωρημένο
  όρους και προϋποθέσεις εντός της περιόδου που ενδέχεται να καθορίσουμε, θα απενεργοποιήσουμε ή
  διαγράψτε τον λογαριασμό σας στον ιστότοπο και πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.
 14. Εκχώρηση
  14.1 Με το παρόν συμφωνείτε ότι μπορούμε να αναθέσουμε, να μεταβιβάσουμε, να υπεργολαβούμε ή με άλλο τρόπο
  ασχοληθούμε με τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις μας υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
  14.2 Δεν μπορείτε χωρίς εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεσή μας να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε, να υπο-σύμβαση
  ή ασχοληθείτε με οποιοδήποτε άλλο από τα δικαιώματά σας ή/και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών
  όροι και Προϋποθέσεις.
 15. Αυτοτέλεια
  15.1 Εάν μια διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων καθοριστεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή
  άλλη αρμόδια αρχή να είναι παράνομη και/ή μη εφαρμόσιμη, η άλλη
  οι διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν.
  15.2 Εάν οποιαδήποτε παράνομη και/ή μη εφαρμόσιμη διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων
  θα ήταν νόμιμο ή εκτελεστό εάν ένα μέρος του διαγραφεί, αυτό το μέρος θα είναι
  θεωρείται ότι έχει διαγραφεί και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.
 16. Δικαιώματα τρίτων
  16.1
  Μια σύμβαση υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις είναι προς όφελός μας και εσάς
  όφελος και δεν προορίζεται να ωφεληθεί ή να είναι εκτελεστό από τρίτους.
  16.2 Η άσκηση των δικαιωμάτων των μερών βάσει σύμβασης βάσει αυτών των όρων και
  οι όροι δεν υπόκεινται στη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 17. Συνολική συμφωνία
  17.1
  Με την επιφύλαξη της Ενότητας 11.1, αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με τους δικούς μας
  η πολιτική απορρήτου και cookies, θα αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ σας
  και εμάς σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς και θα αντικαταστήσει όλα τα προηγούμενα
  συμφωνίες μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς.
 18. Νόμος και δικαιοδοσία
  18.1
  Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα
  με τη νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ.
  18.2 Τυχόν διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στο
  αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Χονγκ Κονγκ.
 19. Νομοθετικές και κανονιστικές γνωστοποιήσεις
  19.1
  Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εταιρειών (Χονγκ Κονγκ). μπορείτε να βρείτε το
  ηλεκτρονική έκδοση του μητρώου στη διεύθυνση https://www.icris.cr.gov.hk/csci/ και
  αριθμός εγγραφής είναι 2871085.
  19.2 Υπόκεινται στο διάταγμα εταιρειών του Χονγκ Κονγκ, το οποίο εποπτεύεται από
  Ο βασικός νόμος του Χονγκ Κονγκ.
  19.3 Είμαστε εγγεγραμμένοι ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εμπορική εταιρεία στο Χονγκ Κονγκ
  και υπόκεινται στο Βασικό Νόμο στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
  https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/index.html.
  19.4 Εγγραφούμε στον Κώδικα Δεοντολογίας: Κεφάλαιο 622 των Νόμων του Χονγκ Κονγκ,
  που μπορείτε να συμβουλευτείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
  https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap622.
 20. Τα στοιχεία μας
  20.1
  Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Electric Mobility Limited.
  20.2 Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Χονγκ Κονγκ με τον αριθμό μητρώου 2871085 και μας
  η έδρα είναι στο Flat /RM 510, 5 /F, Wayson Commercial Building, 28
  Connaught Road West, SheungWan, Χονγκ Κονγκ.
  20.3 Ο κύριος τόπος της επιχείρησής μας είναι στο Flat /RM 510, 5 /F, Wayson Commercial
  Building, 28 Connaught Road West, SheungWan, Χονγκ Κονγκ.
  20.4 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
  (Α) ταχυδρομικώς, στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω ·
  (Β) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας · ή
  (Γ) μέσω email, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.

Scroll to Top
λάθος: Περιεχόμενο προστατεύεται !!